Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zberný dvor

Priestor na dočasné uskladnenie odpadu

Vchod na hospodársky dvor AT Abov s.r.o. , odbočiť z hlavnej cesty vľavo na konci obce smer – Košické Oľšany.

Prevádzková doba 

streda:
od 14.00 hod. do 18.00hod. v letnom období .
od 14.00 hod. do 16.00hod. v zimnom období.
sobota:
od 8.00 hod . do 12.00hod.

Separovaný odpad môže priniesť osoba , ktorá má trvalý pobyt v obci Rozhanovce. Pracovníkovi sa preukáže občianskym preukazom a bude sa riadiť pokynmi zamestnanca obce. Vjazd je povolený vozidlám s hmotnosťou do 3,5 tony.

Zbieraný odpad:
 Drobný stavebný odpad – maximálne povolené množstvo pre uloženie do kontajnera 300 kg/ročne na jednu rodinu, jednorázovo nie viac ako jeden prívesný vozík za osobným motorovým vozidlom.
 Objemný odpad- len rozobratý nábytok, skrine, postele, okenné rámy bez skl.výplne do 1m3 na jednu rodinu, jednorázovo nie viac ako jeden prívesný vozík za osobným motorovým vozidlom.
 pneumatiky z automobilov – 4 ks dospelá osoba/rok,
 kovový odpad ,
 elektrické spotrebiče,
 akumulátory,
 plasty,
 sklo,
 konáre zo stromov do priemeru 10 cm. Spracované budú na drviči konárov, ktorý vlastní obec.

Obsahom odpadu nemôže byť:
 Nerozobratý nábytok.
 Biologicky rozložiteľný odpad – uhynuté zvieratá a iný biologický odpad.
 Komunálny odpad a jeho nebezpečné zložky (nebezpečný odpad napr. azbest, ortuť, kyselina a pod.)

Nie je dovolené dovážať a ukladať odpad od firiem,  právnických osôb a cudzích občanov. Podrobnejšie informácie viď. Prevádzkový poriadok priestoru na dočasné uskladnenie separovaného odpadu Obce Rozhanovce, zverejnený na webovej stránke obce.


 

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

Pozvánka na letný futbalový turnaj

Pozvánka na letný futbalový turnaj

Upozornenie pre vlastníkov pozemkov

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovinatých porastov. V súlade s ustanovením § 47 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov si dovoľujeme , ako osoba poverená držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č.251/2012 Z.z. spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. oznámiť, plánov

Upozornenie pre občanov , ulica Krátka

Upozornenie pre občanov, ulica Krátka

Dovolenka - všeobecná lekárka

Dovolenka - všeobecná lekárka

Zmena ordinačných hodín MUDr.Erna Vavrová

Zmena ordinačných hodín MUDr.Erna Vavrová

Oznam zo zdravotného strediska.

Všeobecná lekárka MUDr.Erna Vavrová oznamuje zmenu ordinačných hodín od 1.5.2019. Viď. príloha

webygroup
ÚvodÚvodná stránka