Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Smernice, poriadky, dokumenty

Smernice, dokumenty

Smernica č. 03/2019 o postupe pri zadávaní zákaziek malého rozsahu, zákaziek s nízkou hodnotu a bežne dostupných podlimitných zákaziek
 Smernica č. 3_2019  pre ZNH a ZMR 1.1.2019_.pdf (655.8 kB) (655.8 kB)

Smernica č. 02/2019 o vnútornom systéme podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
 Smernica  c.2_2019_oznamovanie protispolocenskej cinnosti.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

Smernica č. 01/2019 pre výkon finančnej kontroly v obci Rozhanovce
 Smernica pre výkon finančnej kontroly v obci Rozhanovce.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

Doplnok č. 1 Zásad odmeňovania poslancov OZ v Rozhanovciach a členov komisií
 Doplnok_Zasady odmenovania poslancov.pdf (565.3 kB) (565.3 kB)

ŠTATÚT obce Rozhanovce
 Š-T-ATÚT-Rozhanovce.pdf (295.1 kB) (295.1 kB)

Organizačný poriadok Obecného úradu v Rozhanovciach
 Organizacny poiradok OcU Rozhanovce 2018.pdf (356.6 kB) (356.6 kB)

Smernica o poskytovaní stravy dôchodcom
 Smernica-o-poskytovaní-stravy-dôchodcom.pdf (4.4 MB) (4.4 MB)

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
 Rokovaci-poriadok-obecneho-zastupitelstva.pdf (120.8 kB) (120.8 kB)

Zásady odmeňovania poslancov OZ Rozhanovce
 Zásady-odmeňovania-poslancov-OZ-Rozhanovce.pdf (106.3 kB) (106.3 kB)

Zásady o úhradách za služby poskytované obcou
 Zásady-o-úhradách-za-služby-poskytované-obcou.pdf (95.3 kB) (95.3 kB)

Doplnok k Zásadám o úhradách za služby poskytované obcou
 Doplnok-k-Zásadám-o-úhradách-za-služby-poskytované-obcou.pdf (922.1 kB) (922.1 kB)

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rozhanovce
 Zásady-hospodárenia-a-nakladania-s-majetkom-obce-Rozhanovce.pdf (4.2 MB) (4.2 MB)

Hrobové miesta - poplatky
 poplatky_hrobove_miesto.pdf (413.8 kB) (413.8 kB)

Pravidlá na odber vysokopecnej trosky
 Pravidlá-na-odber-vysokopecnej-trosky.pdf (603.7 kB) (603.7 kB)

Prevádzkový poriadok priestoru na dočasné uskladnenie separovaného odpadu Rozhanovce
 Prevádzkový-poriadok-priestoru-na-dočasné-uskladnenie-separovaného-odpadu-Rozhanovce.pdf (233.3 kB) (233.3 kB)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK
 Program-hospodárskeho-a-sociálneho-rozvoja-KSK-2016-2022.pdf (2.6 MB) (2.6 MB)

Dodatok č.1 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rozhanovce
 Dodatok-č.1-Zásady-hospodárenia-a-nakladania-s-majetkom-obce-Rozhanovce.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 Regionálny-integrovaná-uzemna-stratégia Košickeho_kraja.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

dnes je: 19.4.2019

meniny má: Jela

webygroup
ÚvodÚvodná stránka