Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Dňa 01.01.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnnosti ("zákon"), ktorého cieľom je zlepšiť odhaľovanie protispoločenskej činnosti. Zákon upravuje podmienky pre poskytovanie ochrany oznamovateľom protispoločenskej činnosti a s tým súvisiace práva a povinnosti.

V súvislosti s citovaným zákonom vydal starosta obce Rozhanovce Smernicu č. 02/2019 o vnútornom systéme podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti -https://www.rozhanovce.com/download_file_f.php?id=1103273

Smernica upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov týkajúcich sa závažnej protispoločenskej činnosti a inej ako závažnej protispoločenskej činnosti, o skutočnostiach, ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 11, ods. 4 až 7 a podľa § 12 zákona je hlavná kontrolórka obce Rozhanovce JUDr. Mária Želinská.

Podnet v zmysle uvedeného zákona je možné podať:

- osobne - ústne do záznamu v kancelárii hlavnej kontrolórky, každý štvrtok od 08:00 do 15:00 hod 

- písomne na adresu: Hlavný kontrolór obce Rozhanovce, SNP 48, 044 42 Rozhanovce

Písomný podnet sa podáva v uzatvorenej obálke s označením "PODNET - protispoločenská činnosť".

- elektronickou formou na emailovú adresu hlavnej kontrolórky obce Rozhanovce: kontrolor@rozhanovce.com

Táto emailová adresa je dostupná 24 hodín denne.


 

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

Pozvánka na letný futbalový turnaj

Pozvánka na letný futbalový turnaj

Upozornenie pre vlastníkov pozemkov

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovinatých porastov. V súlade s ustanovením § 47 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov si dovoľujeme , ako osoba poverená držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č.251/2012 Z.z. spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. oznámiť, plánov

Upozornenie pre občanov , ulica Krátka

Upozornenie pre občanov, ulica Krátka

Dovolenka - všeobecná lekárka

Dovolenka - všeobecná lekárka

Zmena ordinačných hodín MUDr.Erna Vavrová

Zmena ordinačných hodín MUDr.Erna Vavrová

Oznam zo zdravotného strediska.

Všeobecná lekárka MUDr.Erna Vavrová oznamuje zmenu ordinačných hodín od 1.5.2019. Viď. príloha

webygroup
ÚvodÚvodná stránka