Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Aktuality - všeobecné oznamy

Zberný dvor - oznamVytlačiť
 

zberný dvor.jpgObec Rozhanovce oznamuje občanom, že v sobotu 14.09.2019 bude zberný dvor zatvorený.


 
 

InzerátVytlačiť
 

erb.jpgObec Rozhanovce príjme do trvalého pracovného pomeru pracovníkov. Viac informácií získate na telefónnych číslach 0907909779, 0911540598, 055/6950294, 055/6950102, e-mailom: obec@rozhanovce.com alebo osobe na Obecnom úrade v Rozhanovciach.


 
 

Pozvánka - prednáška Kompostovanie v kompostérochVytlačiť
 

Pozvanka_kompostovanie.jpg


 
 

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorovVytlačiť
 

recyklacia baterka.jpg

MACH TRADE  spol. s  r. o.  / INSA spol. s r.o.

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA

použitých batérií a akumulátorov

 

Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a

zodpovedná úloha. Zničená príroda, znečistené ovzdušie, kontaminované vodné zdroje a pôda, to všetko sa podpísalo pod vznik globálnych ekologických problémov, ktoré viedli k negatívnym zmenám ako otepľovanie atmosféry, ohrozenie biodiverzity, stenčovanie ozónovej vrstvy Zeme a pod., ale aj obrovský nárast odpadov. Zabrzdiť katastrofické dôsledky globálnych ekologických problémov sa podarí len vtedy, ak sa začnú riešiť lokálne environmentálne problémy, o čo sa musíme pokúsiť všetci, každý v rámci svojich možností, vo svojom bydlisku či na pracovisku.

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.

 

Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na celom území Slovenska. . Batérie a akumulátory (BaA) obsahujú látky ako sú ťažké kovy a kyseliny, ktoré vo voľnom prostredí na nelegálnych úložiskách alebo v prostredí skládok odpadov môžu spôsobiť kontamináciu životného prostredia a predstavujú riziko pre zdravie obyvateľstva.

Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestného poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podla § 81 ods. 10 zákona 79/2015.

Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACH TRADE, s.r.o.  v spolupráci s partnerskými  spoločnosťami pôsobiacimi  na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov. V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov.

 

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

MACH TRADE  spol. s  r. o.  / INSA spol. s r.o.

                   


 
 

Oznam zo zdravotného strediska.Vytlačiť
 

Všeobecná lekárka MUDr.Erna Vavrová oznamuje zmenu ordinačných hodín od 1.5.2019.

Viď. príloha


 
 

Nárast protiprávnych konaní - oznam Policajného zboru BidovceVytlačiť
 

polícia.pngV období mesiacov máj a jún 2019 oddelenie Policajného zboru v Bidovciach evidovalo nárast protiprávnych konaní s prvkom vlámania do obydlí, krádeží voľne položených vecí na pozemkoch pri rodinných domoch a porušovanie domovej slobody.

Vzhľadom k pretrvávajúcemu stavu, ako aj z hľadiska prevencie kriminality, ochrany života, zdravia, majetku a verejného poriadku žiadame občanov o spoluprácu v boji proti kriminalite:

- nebyť ľahostajný k svojmu majetku a nenechávať svoje veci, ktoré by mohli byť objektom záujmu páchateľa voľné položené na viditeľnom mieste na súkromnom pozemku

- nenechávať otvorené brány, bráničky vedúce k domom, chatám a objektom priľahlým k domom a tieto podľa možnosti hlavne vo večerných a nočných hodinách uzamykať

- nenechávať vo večerných, resp. nočných hodinách dokorán otvorené okná na svojich domoch a objektoch priľahlým k domom

- v prípade, že sa doma nikto nenachádza, uzamykať dvere, brány, bráničky, ktorými je možné sa dostať na pozemok, resp. do obydlia a tiež uzatvárať okná na domoch a nenechávať ich otvorené resp. pootvorené.

Zároveň žiadame o poskytnutie informácií k podozrivým osobám, resp. vozidlám pohybujúcim sa vo vašej obci na telefónne čísla 158 alebo 0961933901.


 
 

Oznam AntikVytlačiť
 

antik.pngANTIK Telecom v našej obci odštartoval pripájanie domácnosti na rýchly gigabitový optický internet spolu digitálnou televíziou a volaniami k internetu zadarmo.

K tomu až dva Set top boxy len za 99€ jednorazovo bez mesačných poplatkov.

Viac informácii o pripájaní domácnosti do optickej siete od ANTIKu získate na čísle 055 30 12345 alebo na www.antik.sk.

 


 
 

Oznam Štatistický úrad Slovenskej republikyVytlačiť
 

štatistický úrad.pngŠtatistický úrad SR oznamuje občanom, že  v termíne

od 01.07.2019 do 31.12.2019

sa v obci Rozhanovce uskutoční realizácia Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS), ktoré v tomto období prebieha vo všetkých členských štátoch EÚ.

V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný sa preukázať v domácnostiach osobitným poverením

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese http://www. statistics.sk.


 
 

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ RozhanovceVytlačiť
 


 
 

Zabíjanie ošípaných pre súkromnú domácu spotrebu - oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice okolieVytlačiť
 

ošípaná.jpgPodľa § 23 zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ošípané možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu, ak

a) bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej a vetrinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred

b) boli dodržané požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania

c) boli dodržané požiadavky na sústreďovanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov podľa osobitného predpisu

d) boli dodržané požiadavky na vyšetrenie trichinely podľa osobitného predpisu, ak ide o ošípané

Za súkromnú domácu spotrebu sa považuje spotreba chovateľa a jemu blízkych osôb.

RVPS v SR monitorujú domáce zabíjačky ošípaných u chovateľa pre súkromnú domácu spotrebu v regiónoch, ktoré boli stanovené na základe vyhodnotenia rizika výskytu ich pôvodcu u vnímavých voľne žijúcich zvierat.

V prípade domácich zabíjačiek ošípaných to znamená, že každý chovateľ ošípaných je povinný pri domácej zabíjačke odobrať vzorky bráničných pilierov na vyšetrenie trichinel. Náklady na laboratórne vyšetrenie vzoriek na Trichinellu z odobratých tiel domácich ošípaných zabíjaných u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu budú hradené z rozpočtových zdrojov ŠVPS SR. Vzorku na laboratórne vyšetrenie trichnel musí sprevádzať sprievodný doklad, ktorý je uložený v prílohe.


 
 
Položky 1-10 z 35

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Oznam zo zdravotného strediska.

Všeobecná lekárka MUDr.Erna Vavrová oznamuje zmenu ordinačných hodín od 1.5.2019. Viď. príloha

webygroup
ÚvodÚvodná stránka